Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte na stránkách města SEDLICE.

Sedlice leží na jihovýchodním svahu brdského výběžku, oddělujícího blatenskou kotlinu od horažďovické pánve. Protíná ji silnice Plzeň - České Budějovice.
Krásná krajina, bohaté rekreační a turistické možnosti, zajímavá historie a kulturní pamětihodnosti.
Stavba farního kostela sv. Jakuba Většího, na místě staršího gotického kostela ze 14. století, byla zahájena v roce 1744 a stavitelem byl Antonín Jermář, snad žák Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V roce 1752 byla stavba dokončena. V červenci roku 1745 vykonal návštěvu Sedlice proslulý páter Koniáš.

V Sedlici byla v roce 2003 vyhlášena památková zóna. Mapa zóny je k prohlédnutí v položce Informace o obci.


Územní plán Sedlice

Dne 21. listopadu 2013 nabyl účinnosti nový územní plán, který je přístupný v nabídce "Úřední deska".
 


Město Sedlice prodává parcely

Město Sedlice nabízí k prodeji stavební pozemky v lokalitě Vráž, které jsou zcela připraveny pro zahájení stavby (u hranice každého pozemku je již kanalizační šachta, vodovodní přípojka a energetický pilíř „kaplička“, který obsahuje přípojku plynu a elektrické energie). K prodeji je nabízeno 11 stavebních parcel o výměře cca od 950 do 1380 m2. Cena zainvestovaného pozemku je 450 Kč/m2. Případní zájemci o koupi pozemku se mohou přihlásit nebo požádat o další infor­mace na MěÚ Sedlice.

Kontakt: MěÚ Sedlice, náměstí T. G. Masaryka 28
387 32 Sedlice

tel.: 383 493410
e-mail: podatelna@obec-sedlice.cz

Ing. Jiří Rod – starosta města


Projekty města Sedlice podpořené Jihočeským krajem

V roce 2016 Jihočeský kraj podpořil z grantových programů tyto projekty města Sedlice:

  • hřiště pro děti Mužetice - celkové náklady ve výši 124 594,-- Kč, grant Jihočeského kraje byl 66 000,-- Kč
  • Zajištění služeb  IC města Sedlice a služby spojené s podporou zachování tradice-Sedlické krajky - grant Jihočeského kraje ve výši 60 000,-- Kč
  • vybavení jednotky SDH Sedlice - grant Jihočeského kraje ve výši 31 178,-- Kč

 


Důležité kontakty 

Městský úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

  • Policie ČR - volejte
158
  • Záchranná služba volejte   
155
  • Hasičský záchranný sbor
150

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území Svazku obcí Blatenska