Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Pouťová neděle - výstavy - 31 7. 2016

Pouťová neděle - výstavy - 31 7. 2016

Pouťové výstavy - 31. 7. 2016

Jakubská pouťová neděle v Sedlici připadla letos na poslední červencový den a skoro celá propršela. Nastal tak vhodný čas pro návštěvu několika výstav, které při této příležitosti připravili pro své sousedy a návštěvníky poutě obyvatelé Sedlice.

Architekt Jaroslav Šusta kdysi napsal: „Chvíli trvalo, než jsem se zbavil nánosů minulosti, odložil pravítko a začal pracovat úplně volně.“ Užité plastiky a obrazy, které vystavoval opravdu nevznikaly s pomocí pravítka. Objekty organických tvarů evokovaly rostliny nebo živočichy: pokroucené větve, kořeny zapletené do sebe, pokřivená chapadla připomínající hady, pavouky nebo chobotnice, podivné oči – to vše v pestrých barvách  útočilo na představivost diváků. Také na obrazech jsme viděli podobné tvary, na většině převládala ostrá červená barva. 

Ve stejné výstavní síni (bývalém kupectví vedle radnice) vystavoval také pan Radek Horvay. Proti velkým objektům a obrazům byly jeho zápalkové nálepky malé a pravoúhlé. Zato jich byly stovky, tisíce, desetitisíce. Tematicky roztříděné nálepky v mnoha šanonech nebylo možné prohlédnout všechny. Pan Horvay ochotně nabízel návštěvníkům různá témata, každý si mohl vybrat, co ho zajímá. A bylo opravdu z čeho vybírat. Není snad obor, který by se na nálepkách neobjevil. Klasické nůžky a klíče, které jsme si mohli prohlédnout ve stovkách různých variant. Fotbalisté, kosmonauti, spisovatelé, auta, vojevůdci, města, nálepky věnované slavným literárním dílům, nálepky ze všech možných zemí, ... Zajímavým způsobem se na nálepkách odrážela doba vzniku – v padesátých letech byly vydávány nálepky budovatelské, v současnosti je možné objednat si třeba i malé množství nálepky podle vlastního návrhu a rozdávat krabičky zápalek svým přátelům nebo zákazníkům.

Na chodbě v přízemí městského úřadu připravil pan Jaroslav Marek prodejní výstavu keramiky.

Výstava v kostele sv. Jakuba o několika významných osobnostech spjatých s dějinami sedlické farnosti měla „vernisáž“ při letošní Noci kostelů. Podklady pro výstavu z farní kroniky a dalších historických pramenů vybral David Maňhal. Většinou se jedná o kněze, kteří v Sedlici působili a jejichž jména nám již dnes nic neříkají, ale je určitě zajímavé si je připomenout. Například Msgr. Josef Hessoun (1830-1906) byl devět let kaplanem v Sedlici, pak podle kroniky „pro nevděk a pronásledování sedlických žádal o jiné místo“, posledních 10 let života strávil v Americe, kde založil osadu Sv. Jana v St. Louis a byl jmenován papežským prelátem. P. Mikuláš Levý (1876-1942) se v Sedlici narodil a dlouhá léta zde žil, ale jako duchovní zde nebyl ustanoven. V roce 1926 poprvé vyšel jeho překlad slavného díla sv. Augustina „Vyznání“ a tento překlad byl opakovaně vydáván skoro 100 let, naposledy vyšel v nakladatelství Kalich v roce 2012. Výstava představuje celkem devět osobností.

Na faře byla výstava „Pražské františkánské kostely a kaple“. Byla také připravena pro letošní Noc kostelů, ale v Praze. Jejím autorem je člen konventu františkánů u Panny Marie Sněžné P. Michal František Pometlo OFM. Na devíti panelech formátu A0 jsou fotografie a krátké popisy starých i nových kostelů. Na dobové rytině a na starých fotografií vidíme například hybernský klášter zrušený za Josefa II., kde je dnes muzikálové divadlo „U Hybernů“. Nejmladší zobrazenou stavbou je kostel sv. Alžběty ve Kbelích postavený v roce 2004.    

Všechny výstavy bylo možné shlédnout také za týden, v sobotu 6. srpna při sedlických Krajkářských slavnostech.

 

Datum vložení: 4. 8. 2016 10:23
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2019 9:37

Mohlo by Vás zajímat


nahoru