Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Přidružené obce

 Důl, Holušice, Mužetice, Němčice

 Důl

Vesnička Důl se nachází v katastru Mužetic a leží přibližně 5 km vzdušnou čarou na severovýchod od Sedlice. Nachází se na silnici mezi Mužeticemi a Lomem. Je rozložena na mírném jižním svahu kopce Chlum v nadmořské výšce 499 m.

První písemná zmínka o osadě pochází z roku 1313. V roce 1869 měla tato osada 8 popisných čísel a v roce 1880 již 10 čísel. V letech 1910 - 1930 to bylo 7  čísel, v roce 1950 již 5 čísel a v roce 1970 jen 4 čísla. 

Původní cesta do Dolu vedla středem obytných stavení. Po zbudování nové silnice a  zboření čísel 6 a 9 se chalupy nacházejí na západní straně silnice. Hajnice č. 8 se nacházela na severním okraji lesa, asi 500 m jižně od osady. Nyní je již zbořena. Počátkem 70. let zde bylo vybudováno velké rekreační středisko, a to spojením čísel 3, 4 a 10.


 Holušice

Holušice je vesnice, ležící asi 4 km východně od Sedlice. V roce 1236 se v Holušicích uvádí tvrz. V roce 1862 se zde uvádí 46 domů a 385 obyvatel. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého posvěcena v roce 1836. Má atikový štít, rohy stavbičky zakulacené, apsida polokruhová a střecha zvrcholena šestibokou zvoničkou. Na fasádě nad vstupem je nápis "Svatý Jane Nepomucký oroduj za nás". Vlevo od vstupu křížek s datováním 1854.

V Holušicích, zásluhou Františka Hroudy, byla v roce 1906  zřízena dvoutřídní obecná škola. Téhož roku byla postavena nová školní budova, do které začaly chodit děti z Mužetic a Holušic, které před tím docházely do Sedlice. Prvním řídícím učitelem v  Holušicích byl Josef Žáček, rodák z Příbrami, který před tím  dvacet čtyři let vyučoval v Sedlici. V současné době (rok 2000) je škola opuštěná. Před školou je na obrázku vlevo vidět pomník obětem 1. světové války.

Pomník obětem 1. světové války stojí pod budovou školy. Je na něm nápis: "Na památku ve válce světové / padlým vojínům z Holušic / 1914 - 1918". Na pomníku je jmenovitě uvedeno 16 obětí a další nápis. "Za vlast padli / svobody dobyli".

Nedaleko Holušic se nachází Sedlická obora,  jež byla založena v rybniční oblasti patrně již v 17. století podle francouzského vzoru. Rozprostírá se na katastru osady Holušice. Stala se zásobárnou živé zvěře, odkud mohla být dodávána kdykoliv podle potřeby vrchnostenské kuchyně, stávala se i  možností pohodlnějšího lovu. Na ploše se zajímavě členitým terénem nalezneme cenné původní smíšené lesní porosty, začleněné do státní přírodní rezervace Sedlická obora. Součástí obory je také několik rybníků.

Zmínky o staré sedlické oboře nacházíme ve starých zápisech a matrikách. Například hospodářský plán z roku 1800 uvádí, že v letech 1735 - 42 byla stávající obora oplocena pevnou kamennou zdí. Obora byla vybudována na  panství hraběnky Černínové z Chudenic. V držení rodu Černínů byla až do roku 1753, kdy sňatkem přešla do majetku Lobkowiczů. Poslední majitel z rodu Lobkowiczů, Jiří Kristian, se v roce 1932 zabil při automobilových závodech na dráze Arus u Berlína.
Jiří Kristian Lobkowicz nechal v jižní části obory postavit srub. Podle vzoru sibiřských staveb jej v roce 1932 počal stavět mistr tesař Jiří Kouba.

Starověké mohyly a obětní kámen dokazují staré osídlení oblasti. Na pozemku obory v lokalitě, kde se říká "Na zámku", můžeme vidět části zdiva stavby čtvercového základu. 

Po smrti Jiřího Kristiana Lobkowicze přešla obora do  majetku Ludmily Liechtensteinové. Obora pak v roce 1948  převedena spolu s ostatními lesy Liechtensteinů do vlastnictví státu. Dnes oboru spravují Lesy České republiky s. p., které zde mimo jiné provádějí chov 90 kusů černé a 100 ks dančí zvěře. Obora plní v současné době funkci významné genové základny černé zvěře v ČR. Nejsilnější trofej dosáhla bodové hodnoty 129,55 CIC. Nejsilnější trofej dančí zvěře dosáhla bodové hodnoty 206,06 CIC. Současná rozloha obory je 267,8 ha.


 Mužetice

Mužetice, vesnice ležící vzdušnou čarou asi 3 km severovýchodně od Sedlice. Ves patřívala od roku 1540 ke škvořetickému statku a s ním se  dostala k Blatné. V roce 1862 se v Mužeticích uvádí 33 domů a  217 obyvatel.

V Mužeticích narazíme na zelenou značku, která nás dovede na  Mužetický vrch. Ten je nejvyšší horou Blatenska - 573 m n. m. Mužetický vrch není zalesněn, proto se z něj otevírá pěkný pohled, i na Šumavu.

Pomník obětem první světové války - na něm je napsáno "Památce padlým hrdinům" a vyjmenovány oběti: Josef Mulač, Alois Mauhal, Josef Švec, Josef Přibyl, Josef Flandera, Václav Mulač. Pod nimi nápis: "Zaplakaly hořce matičky/ hořce zaplakaly, že  jich jejich syny/ v cizí zemi pochovaly". Dále uvedeno: "Pomník zbudován za horlivé péče mládenců a občanů obce Mužetic".


 Němčice

Němčice,  vesnička ležící 2,5 km severozápadně od  Sedlice. V roce 1862 mají Němčice 11 domů a 59 obyvatel.

Kaple v Němčicích, přibližně čtvercového základu, zdobená pilastry a profilovanou římsou, sedlová střecha, nad vstupem zvonička, krytá sedlovou stříškou a zvrcholená jednoduchým křížkem. Apsida je polokruhová. Vpravo od zaklenutého vstupu zasazena deska obětem 1. světové války. Před kaplí stojí jednoduchý křížek s datování 1866.

Usedlost čp. 1 se nachází v centrální části obce, nadaleko od kapličky.

Deska obětem 1. světové války umístěna na kapliččce. Je na ní pět medailonků a text: "1914 - 1918 / Ant. Maroušek, Čeněk Srb, Josef Ježek, Václav Duběda, Jan Hanzlík / Čest jejich památce".

Mohlo by Vás zajímat


nahoru