Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Sedlice se nachází v ulici Havlíčkova proti fotbalovému stadionu. Kontejnery na plasty a sklo jsou volně přístupné. Papír, kovy, nebezpečný a velkoobjemový odpad a malé množství (max. jeden přívěsný vozík za osobní auto) stavební sutí, mohou odevzdávat jen v provozní době občané s trvalým pobytem v Sedlici a majitelé rekreačních objektů v obvodu města Sedlice. Úhradu poplatku za rekreační objekt lze doložit pokladním dokladem nebo potvrzením vystaveným Městským úřadem Sedlice. K prokázání totožnosti je obsluha dvora oprávněna dle zákona o odpadech požadovat osobní průkaz totožnosti. Výjimkou jsou č.p. osvobozená od poplatků dle platné obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Při ukládání odpadů jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provozní doba:

  • Pondělí 8,00-12,00 hod.
  • Středa 14,00-18,00 hod.
  • Sobota 8,00-12,00 hod.

Co patří a nepatří do kontejnerů: leták zde (22.12 kB)
Sběr textilu článek (287.85 kB)

Upozornění: na sběrný dvůr nelze odevzdávat pneumatiky!!!

Místa zpětného odběru pneumatik:
https://www.kamsnim.cz/categories/pneu/places/234849962069272450?fbclid=IwAR02uIcejveFnsUMm-CyLKz4WpetDweqti8spcUFezMFhSXgnzKdoUq5pwk

Pro zpětný odběr použitých pneumatik zdarma je využíván kolektivní systém ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA)

Ukládání odpadních fotovoltaických panelů Typ: PDF dokument, Velikost: 569.14 kB
https://www.asekolsolar.cz/
 

 

Mohlo by Vás zajímat


nahoru