Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Blízké okolí

 Blatná, Lnáře, Paštiky, Kocelovice, Kadov

Sedlicí prochází červená turistická značka. Severozápadním směrempohltur se po ní dostanete do Blatné. Zde je celá řada pamětihodností, vodní zámek s parkem, kostel Nanebevzetí Panny Marie, městská architektura, volné plastiky.
Na opačnou stranu červená značka vede podél rybníků až do okresního města Písku.

Po zelené značce dojdete do Škvořetic a odtud až do Myštic k velkému rybníku s názvem Labuť.

Okolí Sedlice je protkáno mnoha cyklostezkami.

 Město Blatná, zámek Blatná

zámek BlatnáPrvní dochovaná zmínka o Blatné pochází z roku 1235.
Před koncem 13. století je doložena existence hradu v souvislosti s majetkovými převody. Nejstarší částí hradu je neúplně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220. Je pravděpodobné, že již v první polovině 13. století zde byl palác s kaplí, ohrazený zděnou hradbou. V té době byla Blatná v držení Bavorů ze Strakonic.
Středověký stavební vývoj hradu je poměrně složitý. K obvodové hradbě předhradí, datované k přelomu 13. a 14. století, přibývaly další stavby. Před rokem 1407 to byl Starý palác v severozápadní části hradu, postavený za dalších majitelů Blatné, pánů z Rožmitálu. Výjimečná malířská výzdoba interiéru sálu ve druhém patře Starého paláce je patrně dílem malíře ze zemí frankovlámské oblasti, který pravděpodobně přicestoval s panem Lvem z Rožmitálu v roce 1467 ze západní Evropy.
Malby byly restaurovány společně se stavební obnovou paláce v letech 1974 - 1975. Nástěnné malby restaurované v roce 1977 jsou též ve druhém patře vstupní věže: Datování maleb do doby kolem roku 1480 určuje i stáří věže. Na věž navazuje kaple z 19. století se zbytky staršího zdiva a jihovýchodní budova z 15. století, upravovaná v polovině 19. století architektem B. Gruberem.
Následuje Rejtův palác v jihozápadní části, postavený v letech 1515 - 1530 Benediktem Rejtem a obsahující i části staršího zdiva. Do předrejtovské výstavby se ještě řadí palác z počátku 15. století, přestavěný za hrabat z Rozdražova koncem 16. století. Současně s přestavbou tohoto paláce vzniklo i nižší křídlo s kuchyní a vinopalnou, připojující se ke Starému paláci. V letech 1763 - 1767 byl tehdejšími majiteli Blatné, uherským rodem Serényiů, po požáru přestavěn Rozdražovský palác v barokním slohu.

Vodní zámek Blatná

 Zámek a tvrz Lnáře

lnářePrvními majiteli lnářského panství byli vladykové později rytíři ze Lnář, kteří měli ve znaku zlatý klíč na modrém poli. Tento klíč zde byl údajně kdysi vyorán, přičemž se oráči zjevil obraz sv. Maří.
Nejstarší písemná zmínka je z roku 1313 v níž se hovoří o Oldřichu ze Lnář, který doprovázel krále Jana Lucemburského při jeho výpravě do Vlach. Rytíři ze Lnář byli rodem bohatým a uznávaným, neboť uposlechli výzvy krále Karla IV. a zakládali rybníky, což se jim vyplatilo. Posledním lnářským rytířem byl Vilém ze Lnář. Více...

 Paštiky, kostel sv. Jana Křtitele.

paštikyMalá vesnička Paštiky s kostelem sv. Jana Křtitele se rozkládá asi 1 km východně od Bezdědovic. Přísluší pod Obec Bezdědovice.
Paštiky najdete asi 2 km severovýchodně od Blatné. V letech 1747 až 1753 byl zbořen původní kostel v Paštikách a na jeho místě postaven nový kostel podle plánů významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Jedná se o jednu z nejkrásnějších památek Blatenska. Jednotná vnitřní barokní výzdoba je dílem řezbáře Ferdinanda Ublakera a malíře J. V. Spitzera též z poloviny 18. století. Více...

 Kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích.

koceloviceKostel sv. Bartoloměje se zvonicí přibližně čtvercového půdorysu, která přiléhá k jižní části stavby. Zvonice má zděný sokl, horní část je dřevěná. Do horní části zvonice je přístup venkovním zděným schodištěm, přilehlým k jižní straně. V dolní části zvonice je zaklenutý vstup do předsíně a odtud do hlavní lodi kostela. Poprvé byl připomenut v roce 1360, kdy kocelovický plebán uváděl faráře do Černívska. Jedná se o gotickou stavbu z první poloviny 14. století. Více...

 Kadov, farní kostel sv. Václava, tvrz, kaple s hraběcí hrobkou.

Okadovd nepaměti stál v Kadově farní chrám sv. Václava, který byl tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí. Byl zděný a pokrytý kůrkami. Prostor chrámu osvětlovalo několik malých úzkých oken a uvnitř byly čtyři oltáře. Na kruchtě stál malý positiv. Okolo kostela se rozkládal hřbitov. Na dřevěné zvonici visely tři malé zvony. Protože chrám již byl starý a ve špatném stavu, nechal Jan Fr. Kristian hrabě Sweerts Spork, pán ze Lnář, stavbu zbořit a zbudoval na vlastní náklady nynější barokní kostel s třemi kopulemi a věží. Více...

Mohlo by Vás zajímat


nahoru