Menu
Město Sedlice
MěstoSedlice

Tříkrálová sbírka v Sedlici a Mužeticích - 7. 1. 2018

"My tři králové" přišli do Sedlice i letos

V Sedlici se letos v této formě konala Tříkrálová sbírka již popáté, tentokrát v neděli 7. ledna.  Většina koledníků přišla v půl desáté do kostela sv. Jakuba na mši, po které jim P. Rudolf Hušek požehnal vyslal je koledovat. První část Sedlice obešli koledníčci se zpěvem písně „My tři králové“ ještě dopoledne. Kdo nebyl doma, dostal kalendářík a cukřík do poštovní schránky. Po obědě vyrazily skupinky do zbývajících ulic. Koledníci byli většinou velmi vstřícně přijímáni. Počet koledníčků se každý rok zvyšuje, proto letos bylo možné vytvořit šest skupinek, které si rozdělily Sedlici tak, aby se dostaly ke každému domu a bytu. Sedmá skupinka koledovala v Mužeticích. V sedmi skupinkách koledovalo celkem 25 králů.

Větší počet skupinek znamená, že každá skupinka obcházela menší úsek a proto byla dříve hotová. Většina koledníčků se proto sešla na faře na závěrečném setkání již před plánovanou čtvrtou hodinou. Sedlické ženy nejen z farnosti připravily pro všechny hojné občerstvení a některé z nich pomáhaly s pohoštěním unavených, ale nadšených koledníčků i jejich doprovodu.

Velké poděkování patří všem koledníčkům, vedoucím skupinek i těm, kdo připravili občerstvení. Nesmíme zapomenout ani paní Renatu Turkovou z Oblastní charity Strakonice, která sbírku na Blatensku organizačně a administrativně zajišťuje. Největší dík ale patří především obyvatelům Sedlice a Mužetic, kteří otevřeli svá srdce i peněženky pro pomoc těm, kteří si již nedokáží pomoci sami a jsou odkázání na pomoc druhých. Letošní Tříkrálová sbírka bude použita na zakoupení nového vybavení kuchyně v Domově klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.

Datum vložení: 8. 1. 2018 19:38
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2019 9:37
Autor: František Jirsa

Mohlo by Vás zajímat


nahoru